CASE Families living in
OTOE County, NE 1880

NameCity AgeBirth Yr.Birth StateRelationF. BPM. BPPage #
{Family #44}
North Branch
F.B.  38 <1842> New York SelfVTVT369c
Belle J.F.  33 <1847> Ohio WifeVTVT
Frank L.  15 <1865> Illinois SonNYOH
{Family #45}
Syracuse
S. C.  44 <1836> New York SelfNYNY388c
Mandy  16 <1864> New York DauNYNY
Samuel  8 <1872> Nebraska SonNYNY
Leonora N.  4 <1876> Nebraska DauNYNY
Manerva  67 <1813> New York MotherLNYNY
{Family #46}
S. C.  36 <1844> New York SelfNYNY388d


CASE Families living in
PHELPS County, NE 1880

NameCity AgeBirth Yr.Birth StateRelationF. BPM. BPPage #
{Family #47}
Industry
David  62 <1818> New York SelfNYNY91b
Martha  50 <1830> Wales WifeWales Wales
Elmer  21 <1859> New York SonNYWales
{Family #48}
George  34 <1846> New York SelfNYNY93
Susan  36 <1844> Ohio Wife  
Charles  7 <1873> Illinois SonNYOH
{Family #49}
Milton  32 <1848> New York SelfNYNY93
Emma  22 <1858> Illinois WifeRussiaOH
Lewis  1 <1879> Nebraska SonNYIL


Return to CASE in 1880 NE census